V prípade otázok nás kontaktujte: +421 948 468 777
V prípade otázok nás kontaktujte: +421 948 468 777
Košík 0

Štúdia preukazuje účinnosť respirátorov N95 / KN95 / FFP2 pri ochrane zdravotníckych pracovníkov pred respiračnými infekciami.

Riziko pandémie chrípky, vznikajúcich infekcií a zvyšovania liekovej rezistencie pri nemocničných infekciách je vážnym problémom ochrany zdravotníckych pracovníkov (ZP). Nemocničný ZP sú prvými na rade počas prepuknutia nových infekcií a ich ochrana je nevyhnutná na udržanie schopnosti systémov zdravotnej starostlivosti reagovať v prípade mimoriadnych udalostí.

V novej výskumnej štúdii vedci z University of New South Wales (UNSW) a pekingského CDC ukázali, že respirátory N95 chránia sestry a lekárov pred bakteriálnymi patogénmi a tiež pred duálnymi bakteriálnymi a vírusovými infekciami dýchacích ciest.

„Keď uvažujeme o infekčných ohniskách v nemocniciach a zdravotníckych pracovníkoch, myslíme na chrípku a iné vírusy,“ uviedla vedúca výskumníčka, profesorka Raina MacIntyre z UNSW. „V nemocniciach boli dobre zdokumentované aj ohniská bakteriálnych infekcií, ako je čierny kašeľ, legionela a mykoplazma. O bakteriálnych respiračných infekciách ako o zdravotnom riziku pri práci pre zdravotníckych pracovníkov je nízka informovanosť a len veľmi málo štúdií v tejto oblasti. “

Novým zistením štúdie uverejnenej v časopise Preventive Medicine bolo, že bakteriálna infekcia je u ZP bežná s príznakmi respiračného ochorenia. Toto nebolo predtým všeobecne uznávané ani akceptované. Štúdia ukázala, že respirátory N95 významne znížili riziko bakteriálnej infekcie o 62% v porovnaní s ne-použitím ochranného chirurgického rúška a o 46% v porovnaní s chirurgickými rúškami. Použitie chirurgických masiek významne neznížilo riziko v porovnaní so žiadnymi maskami.

„Tieto zistenia majú dôležité dôsledky na pravidlá a ich aplikovanie do praxe. V súčasnosti jedinou bakteriálnou respiračnou infekciou, pre ktorú sa respirátory zvažujú a odporúčajú pre ZP, je tuberkulóza, “uviedol MacIntyre. Okrem toho sú baktérie rezistentné na antibiotiká veľmi dôležitým problémom, ktorému čelia nemocnice a ZP zohrávajú pri ich prenose určitú úlohu. Používanie ochrany dýchacích ciest môže byť ďalšou stratégiou na pomoc v boji proti tejto hrozbe.

Štúdia tiež zistila, že súčasné infekcie ZP dvoma baktériami alebo vírusom a baktériou boli prekvapivo bežné. „Zistili sme, že 18 zo 481 nechránených ZP malo súčasne dve bakteriálne infekcie v respiračnom trakte a ďalších 12 malo prítomný vírus a baktériu a niektoré mali až dve vírusové infekcie,“ uviedol MacIntyre. Začíname chápať, že v dýchacích cestách je zložitý vzťah medzi baktériami a vírusmi a že duálne infekcie sú časté. Riziko bakteriálnych respiračných infekcií sa zvyšuje spoločnou infekciou vírusmi a naopak, a to sa skúmalo hlavne vo vzťahu medzi chrípkou a pneumokokom. Štúdia tiež ukázala, že nosenie respirátora N95 významne chránilo pred duálnymi infekciami.

 „Bakteriálne patogény sú nielen zanedbávaným aspektom zdravia a bezpečnosti pri práci ZP, ale interagujú s vírusmi a spôsobujú zvýšené riziko vírusových aj bakteriálnych infekcií. Použitie respirátora N95 toto riziko znižuje. “

Štúdia dodáva váhu predchádzajúcemu výskumu, ktorý naznačil, že respirátory N95 poskytujú lepšiu ochranu dýchacích ciest ako obyčajná chirurgická maska ​​pre zdravotníckych pracovníkov, čo je nález, ktorý je v lekárskej komunite stále predmetom sporu. 

Respirátory N95 sú navrhnuté tak, aby blokovali najmenej 95% vzdušných častíc, ale veľa ZP ich považuje za nepohodlné. Chirurgické masky sú pohodlnejšie, ale nefiltrujú častice, hermeticky sa neobopnú okolo tváre ako práve N95 respirátor.

Väčšina krajín má zásady, ktoré odporúčajú používať iba chirurgické masky alebo odporúčajú N95 iba pri vysokorizikových procedúrach, ako sú tie, ktoré u pacientov vyvolávajú kašeľ. Americké centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb odporúčajú, aby ZP nosili chirurgickú masku (rúško), ak sú v okruhu 3 stôp od osoby, ktorá má príznaky respiračnej infekcie.

"Diskusia o respirátoroch N95 sa príliš dlho sústreďuje na teoretické argumenty o spôsoboch prenosu respiračných patogénov, pretože sa predpokladá, že chirurgické masky postačujú na šírenie patogénov veľkými kvapkami, napríklad kašľom a kýchaním." Povedal MacIntyre. "Z praktického hľadiska nezáleží na tom, aký je spôsob prenosu alebo ako N95 poskytuje ochranu," uviedol MacIntyre. „Ak poskytuje ochranu, nemá zmysel ignorovať dôkazy a argumentovať o spôsoboch prenosu. Dôležité je vedieť, či bráni infekcii v reálnom prostredí, napríklad v nemocnici. Výskumom sme dokázali, že respirátor chráni viac ako chirurgická maska. Mechanizmy ochrany masky alebo respirátora pred respiračnými infekciami môžu byť multimodálne - môžu chrániť pred vdýchnutím kvapôčok a aerosólov, ale môžu tiež pôsobiť ako bariéra na zníženie kontaktu rúk a nosa alebo kontaktu s tvárou v tvár. Všetky režimy sú pravdepodobne dôležité, a preto sú N95 lepšie. V súčasnosti existuje dostatok dôkazov na to, aby sa preukázala výhodnosť respirátorov N95, a je načase dať predovšetkým na vedomie bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri práci."

Rozhovor pre média poskytol: profesor Raina MacIntyre, SPHCM, UNSW Medicine.

Odkaz na vyššie spomínanú odbornú študiu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743514000322


Staršie príspevky Novšie príspevky