V prípade otázok nás kontaktujte: +421 948 468 777
V prípade otázok nás kontaktujte: +421 948 468 777
Košík 0

News

Čiastočné uvoľnenie zákazu predaja respirátorov od 18. júna 2020

Čiastočné uvoľnenie zákazu predaja respirátorov od 18. júna 2020

Dôsledkom zlepšujúcej sa situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 v dôsledku koronavírusu a lepšej dostupnosti ochranných prostriedkov pristúpil štát k čiastočnému uvoľneniu zákazu predaja respirátorov triedy FFP2 a FFP3. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva, účinná od 18. júna 2020, čiastočne upravila uvedený zákaz tak, že sa počas krízovej situácie zakazuje predaj alebo prevádzanie filtračných tvárových polmasiek kategórie FFP2 s vydychovacím ventilom alebo kategórie FFP3. Výnimky zo zákazu predaja respirátorov zostávajú nezmenené. Ide o: poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na území SR, zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonáva zdravotnícke povolanie na území SR, orgány štátnej správy alebo územnej samosprávy, právnické alebo fyzické osoby-podnikateľov, ktoré sú  povinné zabezpečovať tieto...

Čítať viac →


Predaj respirátorov KN95 bez výdychového ventilu

Predaj respirátorov KN95 bez výdychového ventilu

Zákon č. 69/2020 Z.z. ako ani ďalšia európska legislatíva, na ktorú sa tento zákon odvoláva v § 4 ods. 1, nedefinuje pojem filtračná tvárová polmaska kategórie FFP2, FFP3. Tento pojem je v podmienkach SR definovaný v STN EN 149 + A1, ktorej vydanie je v pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a podľa ktorej filtračná polmaska „...má vdychovací a/alebo vydychovací ventil (ventily).“

Čítať viac →


POZOR - Zmena podmienok predaja respirátorov FFP2 / FFP3 podľa zákona z 3. apríla 2020

POZOR - Zmena podmienok predaja respirátorov FFP2 / FFP3 podľa zákona z 3. apríla 2020

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 03.04.2020 Zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  V zmysle tohto zákona Podľa § 4 - Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov, sa zakazuje počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2, FFP3 (ďalej len „osobný ochranný prostriedok“), inej osobe, než: a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky, b) zdravotníckemu  pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, c) orgánom štátnej správy...

Čítať viac →


Štúdia preukazuje účinnosť respirátorov N95 / KN95 / FFP2 pri ochrane zdravotníckych pracovníkov pred respiračnými infekciami.

Štúdia preukazuje účinnosť respirátorov N95 / KN95 / FFP2 pri ochrane zdravotníckych pracovníkov pred respiračnými infekciami.

Riziko pandémie chrípky, vznikajúcich infekcií a zvyšovania liekovej rezistencie pri nemocničných infekciách je vážnym problémom ochrany zdravotníckych pracovníkov (ZP). Nemocničný ZP sú prvými na rade počas prepuknutia nových infekcií a ich ochrana je nevyhnutná na udržanie schopnosti systémov zdravotnej starostlivosti reagovať v prípade mimoriadnych udalostí. V novej výskumnej štúdii vedci z University of New South Wales (UNSW) a pekingského CDC ukázali, že respirátory N95 chránia sestry a lekárov pred bakteriálnymi patogénmi a tiež pred duálnymi bakteriálnymi a vírusovými infekciami dýchacích ciest. „Keď uvažujeme o infekčných ohniskách v nemocniciach a zdravotníckych pracovníkoch, myslíme na chrípku a iné vírusy,“ uviedla vedúca výskumníčka, profesorka Raina...

Čítať viac →


Ako vybrať správny respirátor a chrániť sa proti vírusom? Čo znamená FFP2 / N95 / KN95?

Ako vybrať správny respirátor a chrániť sa proti vírusom? Čo znamená FFP2 / N95 / KN95?

Ochranná trieda FFP2 (N95) a FFP3 V médiách neustále rezonujú správy o tom, ako sa chrániť pred koronavírusom. K téme vírusových ochorení sa už vyjadrila aj svetová zdravotnícka organizácia WHO. Organizácia odporúča dodržiavať ...

Čítať viac →